Δικτύωση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Χρήσιμες διευθύνσεις στο internet

Κυβερνητικοί - αναπτυξιακοί φορείς

Υπουργείο Πολιτισμού
Νομαρχία Ημαθίας
Δήμος Νάουσας
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

Ξενοδοχεία της Νάουσας

Ξενοδοχείο Χαγιάτι

Παραγωγικές μονάδες παραδοσιακών προϊόντων

Συνταγή της γιαγιάς