Ιματιοθήκη
Νάουσα
Μακεδονία
Θράκη
Θεσσαλία
Νησιά Ιονίου
Κρήτη
Μικρά Ασία
Πόντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ιματιοθήκη

Η Ιματιοθήκη του Λ.Ε.Ν. αποτελείται απο αυθεντικές φορεσιές της Νάουσας καθώς επίσης και από πιστά αντίγραφα των περισσοτέρων περιοχών της Ελλάδας.

Το Λύκειο έχει στην κατοχή του περίπου 350 φορεσιές, γυναικείες, ανδρικές και παιδικές, που καλύπτουν κατά μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες του σωματείου για τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις. Η εφορία Ιματιοθήκης που αποτελείται από έφορο, συνέφορο και βοηθητικά μέλη, κάνουν το καλύτερο δυνατόν έτσι ώστε να φροντίζονται και να συντηρούνται οι φορεσιές σε άριστη κατάσταση. Η Ιματιοθήκη του Λυκείου εμπλουτίζεται με καινούριες φορεσιές αλλά και με βασικά εξαρτήματα αυτών, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους, μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την πλούσια Ιματιοθήκη του Λ.Ε.Ν.