Δράσεις
Πρόγραμμα Υπουργείου Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας
Πρόγραμμα Leader+
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Δράσεις

Οι πολιτιστικές δράσεις του Λυκείου των Εληνίδων Νάουσας αναπτύσσονται στις διάφορες εφορίες του. 

Η εκμάθηση παραδοσιακών χορών και εθίμων στα παιδιά των χορευτικών τμήμάτων του απο όλες σχεδόν τις περιοχες της Ελλάδας ειναι η σημαντικότερη δράση του. Υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία όλων των τμημάτων του είναι η εφορία Χορευτικού, η οποία με την αμέριστη στήριξη και αγάπη για το έμψυχο δυναμικό του χορευτικού τμήματος, αλλά και με την άψογη συνεργασία με το δάσκαλο κ. Άκη Τσιάρκα, δίνουν πάντα τα καλύτερα αποτελέματα. 

Η εφορία της Ιματιοθήκης φροντίζει  τις πανω απο 450 φορεσιές που υπάρχουν στο Λύκειο, έτσι ώστε να βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση και προσπαθεί να την εμπλουτίσει και με νέες φορεσιές απο άλλες περιοχές της χώρας μας. (Αναλυτικά οι δράσεις της Ιματιοθήκης στο σύνδεσμο Ιματιοθήκη)

Η εφορία Λαογραφικού Αρχείου συγκεντρώνει και καταγράφει λαογραφικό υλικό απο δωρεές ή και αγορες, οι ποίες γίνονται με σκοπό να παραδόσει το Λύκειο αυθεντικό παραδοσιακό υλικό και στις επόμενες γενιές.

Οι εφορίες  Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων φροντίζουν  για τις διάφορες παρουσίες και εκδηλώσεις του Λυκείου καθ' όλη την διάρκεια του έτους, είτε πρόκειται για εντός, είτε και εκτός Νάουσας.

Απο τον Οκτώβριο του 2010  λειτουργεί στο Λύκειο τμήμα εκμάθησης δημοτικών  τραγουδιών με την συμμετοχή μελών των χορευτικών τμημάτων του.